T E A M C O D E

Loading

طراحی اپلیکیشن کاربردی

تلفن‌هوشمند بدون اپلیکیشن کاربردی، جذابیت زیادی ندارد .طیف وسعی از کاربردهای روزمره در تلفن همراه قایل تعربف است . یکی از این کاربرد ها اپلیکیشن محافظ خورشیدی است که با استفاده از داده های جهانی وضعیت اشعه های UV را می سنجد

دانلود نسخه دمو

اسکرین شات های طراحی اپلیکیشن کاربردی

دانلود

طراحی اپلیکیشن کاربردی

نسخه اندروید نسخه IOS